Nieuwtjes & Uitstapjes

Het geheim van een goede relatie

Deskundigen aan het woord. In Libelle.

Libelle 9 februariLibelle 9 februari

Voortdurend in ontwikkeling
Wij zijn voortdurend ‘in ontwikkeling’. Wanneer men in een relatie zit, is men uiteraard niet de enige die ontwikkelt, die verandert. De beide partners ontwikkelen, ieder op zich, los van mekaar, maar daarnaast zijn ze ook allebei een onderdeel van die twee-eenheid. De partnerrelatie is dus ook voortdurend in ontwikkeling, dat is onvermijdelijk. Men bekijkt dit best als een kans om de relatie te versterken in plaats van de verandering proberen tegen te houden. Verandering maakt natuurlijk wel dat er elke keer naar een nieuw evenwicht moet gezocht worden.

Veranderingen aanvaarden
Een relatie die al wat langer duurt stelt ook andere eisen aan de partners dan een beginnende relatie. In het begin is er vooral verliefdheid, waardoor men overwegend de positieve kanten van de ander ziet en zichzelf ook van de meest positieve kant presenteert. Nadien volgt een meer kameraadschappelijke vorm van liefde en men krijgt een meer realistische kijk op de partner en op de relatie. Koppels die deze veranderingen aanvaarden zijn het gelukkigst. Aanvaarden dat de partner toch niet zo perfect is als initieel gedacht is een belangrijke clue voor het uitbouwen van een lange, gelukkige relatie.

Uitdagingen en oplossingen
Elke fase in een relatie gaat gepaard met uitdagingen, maar ook telkens met heel wat mogelijke oplossingen. Het belangrijkste blijft dat voortdurende streven naar evenwicht. Dit, in plaats van een helse opgave, eerder als een spannend avontuur bekijken kan de sleutel tot succes betekenen. Het is belangrijk met elkaar te praten over de veranderde verwachtingen en deze op mekaar af te stemmen. Communicatie is dus een volgende sleutel tot het opbouwen van een evenwichtige relatie. Humor heeft een zeer positieve invloed op deze communicatie.

Respect voor elkaar
Respect voor elkaar is ook essentieel. Partners hoeven het niet over alles met mekaar eens te zijn, maar het is wel belangrijk dat men probeert rekening te houden met de ander zijn of haar ideeën en wensen. Hierbij is het ook belangrijk elkaars privacy te respecteren. Het is niet omdat men een relatie heeft dat men àlles met elkaar moet delen. Elkaar de tijd en ruimte geven om aan die persoonlijke groei te werken is eveneens een belangrijke hint.

Seksuele tevredenheid
En seks… Seks… Seksuele tevredenheid en relatietevredenheid zijn evenzeer twee mekaar voortdurend beïnvloedende factoren. Een hoge relatietevredenheid zorgt voor een hogere tevredenheid op seksueel vlak en omgekeerd. Ook dit seksueel verlangen verandert in de verschillende levensfases, het verschilt van man tot vrouw en het fluctueert doorheen de relatie. De seksuele tevredenheid stijgt naarmate partners elkaars seksuele behoeften beter begrijpen. Hiervoor is communicatie weerom een belangrijk tool en ook hier is humor een dankbaar, ondersteunend, instrument.

Telkens opnieuw en opnieuw en opnieuw
Het komt er dus op aan veranderingen bij zichzelf, bij de partner en in de relatie, toe te laten, deze proberen te begrijpen en te aanvaarden. Meer nog: deze veranderingen als positief beschouwen. Alsof men elke keer een stukje een ‘nieuwe’ partner mag leren kennen, waarvoor men telkens opnieuw kiest en met wie men elke keer opnieuw dingen mag leren ontdekken… Zoals in die beginfase, zoals in die fase van verliefdheid, die fase van avontuur, die fase van ontdekken… Elke keer weer opnieuw een beetje verliefd worden op die niet-perfecte partner en samen plezier maken… Telkens opnieuw en opnieuw en opnieuw…

DELEN